DESPRE NOI

Firma Macops a fost înființată în anul 1991 și funcționează cu capital privat. Gama activității noastre este foarte variată. Ne-am profilat pe servicii în construcții civile și industriale, restaurarea monumentelor istorice, lucrări hidrotehnice, canalizări, alimentări cu apă, dar executăm și reabilitări de drumuri și poduri.

Colectivul firmei se compune din ingineri, tehnicieni, economiști și muncitori calificați, cu 10-20 de ani de experiență în domeniile lor de specialitate. Anual lucrăm cu un număr de aproximativ 50-60 angajați.

Printre clienții noștri se află consiliile locale, județene, unități de învățământ dar și reprezentanți ai sferii private. 80% din comenzi sunt proiecte câștigate prin licitații publice și realizările noastre pe acest domeniu reflectă competivitatea firmei noastre sub aspect financiar, profesional și al calității.

Începând din 1996 am lărgit sfera activităților noastre prin confecționarea caselor din lemn, uși și ferestre și alte accesorii din lemn. Scopul inițial a fost realizarea accesoriilor pentru propriile noastre construcții, dar în prezent 30% din aceste produse se livrează la comandă.

Ne lărgim în continuu gama de produse și servicii în concordanță cu solicitările clienților și a pieței în general.

Încă de la început ne-a fost extrem de clar că pe piață putem rămâne competitivi dacă menținem un standard calitativ superior. Calitatea reprezintă un concept filozofic esențial pentru multitudinea preocupărilor noastre, un fel de etalon al satisfacerii obiectivelor și necesităților noastre. Nu ne mulțumim numai cu satisfacerea pretențiilor clienților noștri ci ne preocupăm permanent de ridicarea în sine a calității.

Având în vedere concurenţa şi specificul activităţilor în domeniul realizării construcţiilor, a produselor de tâmplărie şi amenajărilor peisagistice suntem conştienţi că în perioada care urmează caracteristica cea mai importantă a produselor şi serviciilor noastre trebuie să fie calitatea şi creşterea performanţelor referitoare la mediu, sănătatea şi securitatea ocupaţională, respectiv responsabilitatea socială.

Valoarea fundamentală a organizaţiei:

sunt oamenii şi mediul – în care ne desfăşurăm cu toţii viaţa şi activităţile, de aceea:

  • Acordăm o atenţie deosebită formării continue a personalului asigurând astfel calitatea produselor şi serviciilor noastre.
  • Acordăm maximă atenţie minimalizării riscurilor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională pentru angajaţii noştri, prin organizarea ergonomică a locurilor de muncă şi utilizarea unor echipamente adecvate.
  • Asigurarea unor condiţii de lucru adecvate pentru dezvoltarea continuă a personalului este o prioritate continuă a managementului, care sigură şi resursele necesare pentru a realiza aceste deziderate.
  • Scopul nostru este îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi OH&S, prin aplicarea unor măsuri planificate şi sistematice, care să asigure ţinerea sub control a aspectelor de mediu şi a riscurilor OH&S identificate.
  • Ne angajăm să conformăm standardelor de referinţă, cu legislaţia naţională şi cu alte reglementări la care organizaţia subscrie şi efectuând în mod regulat analize îmbunătăţim continuu sistemul integrat.

Prin urmare, misiunea organizaţiei noastre este:

Dezvoltarea continuă şi profitabilă a organizaţiei pe termen lung prin satisfacerea solicitărilor clienţilor, conformarea cu legislaţia de mediu, cu reglementările OH&S şi drepturile omului, legislaţia naţională în domeniul muncii, precum şi din domeniul calităţii aplicabile activităţilor noastre.

Respectarea cerinţelor clienţilor respectiv prin realizarea unor produse de tâmplărie estetice, de calitate ireproşabilă, respectiv prin execuţia unor construcţii durabile, peisaje atractive respectând reglementările legale şi profesionale în vigoare, îmbunătăţirea şi diversificarea continuă a serviciilor prestate şi a produselor realizate, lărgirea continuă a segmentului de piaţă în regiune.

Utilizarea unor metode noi, dezvoltate şi eficiente în vederea realizării serviciilor şi produselor, totodată protejând mediul înconjurător şi respectând drepturile omului, sănătatea, securitatea şi demnitatea lor.

Această misiune dorim să o îndeplinim prin satisfacerea cerinţelor standardelor, realizarea unui climat favorabil producţiei în organizaţie bazat pe respectul reciproc.

Conducerea S.C. MACOPS S.R.L. asigură disponibilitatea politicii sale pentru public.

Odorheiu Secuiesc, 12.05.2010

DIRECTOR GENERAL,
Bálint Antal